Адреса

Душанова 2а
36350 Рашка

Контакт

Тел: о36 736 222
Факс: 036 736 602
E-mail:
komunalno@ptt.rs

Регистрациони подаци

ПИБ: 101274752
Матични број: 07176872
Текући рачун – Банка Интеза: 160-7155-48
Текући рачун – Комерцијална банка: 205-0000000008588-48