Menu
X

Органи управљања

Директор: Радомир Јаћовић

Надзорни одбор: Председник већа – Ратко Андријанић, два члана већа – Срђан Пузовић и Вулић Пашајлић

  • Административни сектор:

Шеф опште и правне службе – Срђан Пузовић

Шеф финансијске и комерцијалне службе – Јарослав Павловић

  • Сектор водовода и канализације:

Шеф службе одржавања гробља и осталих комуналних делатности – Верољуб Пузовић

Шеф службе изношења смећа ,комуналне хигијене и и машинске радионице –  Предраг Краговић

Управник ППВ-Беоци – Нега Вуковић

Управник ППВ-Копаоник – Милутин Рајковић

Адреса

Душанова 2а
36350 Рашка

Контакт

Тел: о36 736 222
Факс: 036 736 602
E-mail: komunalno@ptt.rs

Регистрациони подаци

Матични број: 07176872
Текући рачун – Банка Интеза: 160-7155-48
Текући рачун – Комерцијална банка: 205-0000000008588-48

© Copyright 2020 JKP Raska. Сва права задржана.