Органи управљања

Директор: Радомир Јаћовић

Надзорни одбор: Председник већа – Ратко Андријанић, два члана већа – Срђан Пузовић и Вулић Пашајлић

  • Административни сектор:

Шеф опште и правне службе – Срђан Пузовић

Шеф финансијске и комерцијалне службе – Јарослав Павловић

  • Сектор водовода и канализације:

Шеф службе одржавања гробља и осталих комуналних делатности – Верољуб Пузовић

Шеф службе изношења смећа ,комуналне хигијене и и машинске радионице –  Предраг Краговић

Управник ППВ-Беоци – Нега Вуковић

Управник ППВ-Копаоник – Милутин Рајковић