ЈАВНА НАБАВКА – добара - КАТЈОНСКИ ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ - ЈН бр. 18/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – Хемикалија која се користи у третману отпадних вода КАТЈОНСКИ ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Документа:

Рок за подношење понуда: 24.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 24.08.2020. године у 12.00 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – Агенцијске услуге ангажовања допунске радне снаге - ЈН бр. 17/2020

Предмет јавне набавке: набавка услуга – Агенцијске услуге ангажовања допунске радне снаге
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Документа:

Рок за подношење понуда: 21.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 21.08.2020. године у 12.00 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – добара - Гориво - ЈН бр. 16/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара Гориво
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Документа:

Рок за подношење понуда: 21.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 21.08.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – добара - ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД - ЈН бр. 12/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 28.07.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 28.07.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – добара - хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће - ЈН бр. 11/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Документа:

Рок за подношење понуда: 29.05.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 29.05.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности - Набавка контејнера за отпад - ЈН бр. 10/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – контејнери за отпад
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 04.03.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 04.03.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности - Набавка грађевинског материјала - ЈН бр. 9/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – грађевински материјал
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 28.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 28.02.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности - Набавка резервних делова за одржавање возила - ЈН бр. 8/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – резервни делови за одржавање возила
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 27.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 27.02.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности - Надоградња аутоподизача контејнера - ЈН бр. 7/2020

Предмет јавне набавке: набавка услуга – надоградња аутоподизача контејнера
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 25.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 25.02.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности - Одржавање механизације - ЈН бр. 6/2020


Предмет јавне набавке: услуге – одржавање механизације
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 12.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 12.02.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности - Резервни делови за одржавање возила - ЈН бр. 5/2020


Предмет јавне набавке: Набавка резервних делова за одржавање возила
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 10.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 10.02.2020. године у 12.15 часова.