Menu
X

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – МИКРОБНИ ПРЕПАРАТ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – МИКРОБНИ ПРЕПАРАТ

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – КОНТЕЈНЕРИ ЗА ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРО – УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРО – УСИСИВАЧ ЗА ЛИШЋЕ

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕАГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – АГЕНЦИЈСКЕ УСЛУГЕ АНГАЖОВАЊА ДОПУНСКЕ РАДНЕ СНАГЕ

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак

Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – НАБАВКА НОВОГ ТЕРЕНСКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – НАБАВКА НОВОГ ТЕРЕНСКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Документа:  

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – УНИФОРМЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Предмет јавне набавке: ДОБРА – УНИФОРМЕ ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ТРАКАСТЕ ЗАВЕСЕ
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:  

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА И ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – 1. ПОСУДА ЗА ПРИХВАТ ОТПАДА (ВРЕЋА ЗА ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕР ЗАПРЕМИНЕ 3m³) 2. ПАРКОВСКА КАНТА ЗА ОТПАТКЕ
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:  

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – УГРАДЊА ЛИМА И ОЛУКА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – УГРАДЊА ЛИМА И ОЛУКА
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА – АУТОМОБИЛСКЕ И КАМИОНСКЕ ГУМЕ

Предмет јавне набавке: ДОБАРА АУТОМОБИЛСКЕ И КАМИОНСКЕ ГУМЕ
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Документа:

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА – УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ

Предмет јавне набавке: УСЛУГА – УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 24.09.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 24.09.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа: Рок за подношење понуда: 01.09.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 01.09.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 28.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 28.08.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 28.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 28.08.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 28.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 28.08.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА – Материјал за спољашњу фекалну и атмосферску канализацију

Предмет јавне набавке: ДОБРА – Материјал за спољашњу фекалну и атмосферску канализацију
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 28.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 28.08.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБРА СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ТЕЧНОСТИ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ

Предмет јавне набавке: ДОБРА – СИСТЕМ АУТОМАТСКЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НИВОА ТЕЧНОСТИ СА ПАРАМЕТРИСАЊЕМ
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 03.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 03.08.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗВОЂЕЊЕ ЗЕМЉАНИХ РАДОВА
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа: Рок за подношење понуда: 22.06.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 22.06.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ – ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ САНДУКА АУТОСМЕЋАРА

Предмет јавне набавке: РАДОВИ – ИЗРАДА И УГРАДЊА НОВОГ САНДУКА АУТОСМЕЋАРА
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 01.09.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 01.09.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – добара – КАТЈОНСКИ ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ – ЈН бр. 18/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – Хемикалија која се користи у третману отпадних вода КАТЈОНСКИ ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТ
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Документа:

Рок за подношење понуда: 24.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 24.08.2020. године у 12.00 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – Агенцијске услуге ангажовања допунске радне снаге – ЈН бр. 17/2020

Предмет јавне набавке: набавка услуга – Агенцијске услуге ангажовања допунске радне снаге
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Документа:

Рок за подношење понуда: 21.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 21.08.2020. године у 12.00 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – добара – Гориво – ЈН бр. 16/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – Гориво
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Документа:

Рок за подношење понуда: 21.08.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 21.08.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – добара – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД – ЈН бр. 12/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – ДВОКОМПОНЕНТНИ ХЛОРДИОКСИД
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка на коју се закон не примењује
Документа:

Рок за подношење понуда: 28.07.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 28.07.2020. године у 12.10 часова.

ЈАВНА НАБАВКА – добара – хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће – ЈН бр. 11/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – хемикалије које се користе у процесу производње воде за пиће
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак

Документа:

Рок за подношење понуда: 29.05.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 29.05.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности – Набавка контејнера за отпад – ЈН бр. 10/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – контејнери за отпад
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 04.03.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 04.03.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности – Набавка грађевинског материјала – ЈН бр. 9/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – грађевински материјал
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 28.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 28.02.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности – Набавка резервних делова за одржавање возила – ЈН бр. 8/2020

Предмет јавне набавке: набавка добара – резервни делови за одржавање возила
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 27.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 27.02.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности – Надоградња аутоподизача контејнера – ЈН бр. 7/2020

Предмет јавне набавке: набавка услуга – надоградња аутоподизача контејнера
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 25.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 25.02.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности – Одржавање механизације – ЈН бр. 6/2020

Предмет јавне набавке: услуге – одржавање механизације
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 12.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 12.02.2020. године у 12.15 часова.

Јавна набавка мале вредности – Резервни делови за одржавање возила – ЈН бр. 5/2020

Предмет јавне набавке: Набавка резервних делова за одржавање возила
Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности

Документа:

Рок за подношење понуда: 10.02.2020. године до 12:00 часова.
Датум отварања понуда: 10.02.2020. године у 12.15 часова.

Адреса

Душанова 2а
36350 Рашка

Контакт

Тел: о36 736 222
Факс: 036 736 602
E-mail: komunalno@ptt.rs

Регистрациони подаци

Матични број: 07176872
Текући рачун – Банка Интеза: 160-7155-48
Текући рачун – Комерцијална банка: 205-0000000008588-48

© Copyright 2020 JKP Raska. Сва права задржана.